Morning Musume Lyrics Lyrics & Translations Home

Akai Hana No Tonakai
(Rudolph The Red-Nosed Reindeer)

Morning Musume

Romaji

Do~ap
Do~ap

Minamoshine datare

Makka no hana no tonakaisan wa
Itsumo minna no waraimono
Demo sono toshi no
Kurisumasu no hi
Santa no ojisan wa
Iimashita

Kurai yomichi wa pikapika no
Omae no hana ga yaku ni tatsu no sa
Itsumo naiteta tonakaisan wa
Koyoi koso wa to yorokobimashita

Kurai yomichi wa pikapika no
Omae no hana ga yaku ni tatsu no sa
Itsumo naiteta tonakaisan wa
Koyoi koso wa to yorokobimashita

Makka no hana no tonakaisan wa
Itsumo minna no waraimono
Demo sono toshi no
Kurisumasu no hi
Santa no ojisan wa
Iimashita
Iimashita
Iimashita

English

Do~ap
Do~ap

Minamoshine datare

Everyone always laughed
At the reindeer with the bright red nose
But one year
At Christmas
Santa
Said

“Your shiny nose
Will help us find our way in the dark at night”
And so that night, the reindeer who had always cried
Was happy

“Your shiny nose
Will help us find our way in the dark at night”
And so that night, the reindeer who had always cried
Was happy

Everyone always laughed
At the reindeer with the bright red nose
But one year
At Christmas
Santa
Said
Said
Said