Morning Musume Lyrics Lyrics & Translations Home

Ohayou ('Morning)

Morning Musume

Romaji

Abe: Shizuka na asa
Asahi ga minamimuki no mado wo yasashiku yasashiku tonton tonton

Nakazawa: Attakai hizashi ga oheya ippai ni
Hirogatte hirogatte imasu

Iida: Torisantachi mo genki ippai ni
Utatte utatte imasu

Yasuda: Saa atarashii hi no hajimari
Kyou wa donna donna ichinichi deshou

Yaguchi: Tenshitachi wa kyou mo takusan no shiawase wo
Hakondari hakondari shimasu

Ichii: Oyaoya konna tokoro ni
Onebousan ga gorori gorori

Gotou: Ikemasen nee saa okimashou
Okite okite shite kudasai

Abe: Ohayou
Nakazawa: Ohayou
Iida: Ohayou
Yasuda: Ohayou
Yaguchi: Ohayou
Ichii: Ohayou
Gotou: Ohayou

English

Abe: It’s a quiet morning
The morning sun softly, softly knocks on my south-facing window

Nakazawa: The sun’s warm rays spread and spread
Filling the room

Iida: Even the birds are full of energy
As they sing and sing

Yasuda: It’s the beginning of a new day
I wonder what, what today will be like?

Yaguchi: Today, too, the angels are
Bringing, bringing us a lot of happiness

Ichii: Oh, look at that, it’s such a nice day
And these sleepyheads are still snoring, snoring away

Gotou: That won’t do – OK, it’s time to get up.
Wake up, wake up!

Abe: ‘Morning
Nakazawa: ‘Morning
Iida: ‘Morning
Yasuda: ‘Morning
Yaguchi: ‘Morning
Ichii: ‘Morning
Gotou: ‘Morning

Note: "Abe", "Nakazawa", etc are the names of the band members - Abe Natsumi, Nakazawa Yuuko, Iida Kaori, Yasuda Kei, Yaguchi Mari, Ichii Sayaka and Gotou Maki.